Korta beslutsvägar, hög kvalité och nöjda kunder.


Kontakta oss för mer information >>

PROJEKT

KV Grönborg

Beställare: SKIFU 

Uppdrag: Ombyggnad av kvarteret Grönborg. 

Vår uppgift: Generalentreprenör 

Projekttid: 2015-2017

Bilhallen Sundsvall

Beställare:NP3 Fastigheter 

Uppdrag: Nyproduktion av bilhall och verkstad 

Vår uppgift: Totalentreprenör

Projekttid: 2016-2017

BRF Haga Strand

Beställare:Consto 

Uppdrag: Nyproduktion av 2 fastigheter med 48 st lägenheter och garage 

Vår uppgift: Generalentreprenör 

Projekttid: 2017-2019

Engelska skolan

Beställare:Hemfosa Fastigheter 

Uppdrag: Nyproduktion av skola och sporthall samt ombyggnad av bef skola

Vår uppgift: Generalentreprenör 

Projekttid: 2016-2018

Burger King

Beställare: Perium Fastigheter 

Uppdrag: Ombyggnad av lokal till restaurang 

Vår uppgift: Totalentreprenör 

Projekttid: 2014-2015