Husony AB har blivit Contractor

Men bara lugn - du kommer känna igen oss!

I slutet av 2018 köptes vi på Hus och nyproduktion AB upp av byggkoncernen Contractor. Under det nya namnet Contractor Bygg i Sundsvall fortsätter vi verksamheten precis som förut, med skillnaden att vi nu är en del av ett större sammanhang. 

Det ger oss både starkare muskler resursmässigt och bredare erfarenhet av olika typer av projekt. Dessutom har Contractor kommit långt inom sitt arbete med hållbarhet, vilket gör att vi får möjlighet att ta tillvara och implementera ett mycket strukturerat miljöarbete i vår verksamhet.

Vår vd Martin Rudberg, som funnits med ända sedan starten 1996, kommer att leda arbetet även i fortsättningen. Dessutom har vi självklart kvar vår största tillgång – alla våra erfarna och kunniga medarbetare. Tillsammans har vi som målsättning att vårda de relationer vi byggt upp genom åren och fortsätta skapa nya. Det ser vi fram emot!

Du hittar oss på www.contractor.se.


Contractor bygg