Martin Rudberg
060-168131 
070-6268190
martin.rudberg@husony.se

Företagsledare
Projektledning

 

Bertil Cadeskog
060-168132 
070-6716170
bertil@husony.se

Företagsledare
Projektledning,
inköp

Camilla Andersson
060-168133
camilla.andersson@husony.se
Ekonomi, löner
Lars-Åke Nyström
070-5953679 Landstingsfastigheter
lars-ake.nystrom@husony.se
Arbetsledare
Jens Lindström
070-2089616 Byggservice
jens.lindstrom@husony.se
Företagsledare
Arbetsledare

Anders Hultgren
070-5145063 Projekt
anders.hultgren@husony.se

Arbetsledare